Fotoluminescentie

In grote lijnen is het de eigenschap die een stof heeft om stralingen te absorberen en onder een andere golflengte bij lage temperatuur licht weer te geven.

De fotoluminescentie verbonden aan de veiligheidssignalering kan een verbetering van de waarneming van veiligheids- en gezondheidssignalering mogelijk maken en kan deze signalering aldus een waardevolle bijkomende doeltreffendheid bezorgen.

Vanaf het ogenblik dat de noodverlichting, waarvan de omgevingsverlichting en de evacuatieverlichting deel uitmaken, 50 % van de verlichting moet leveren, vereist na 5 s en de totaliteit na 60 s, kan het nuttig zijn hierdoor een waarneming van de signalering te behouden. Bovendien, in geval van een defect, hetzij van een deel van de noodverlichting, hetzij van de autonome elektrische voeding of van de autonome verlichting kan dit type van materiaal een niet verwaarloosbare bijkomende aanwijzing geven.

De signalering moet bovendien weerstands- en betrouwbaarheidseigenschappen hebben tegen verschillende agressiefactoren van externe invloeden, zoals schokken, slechte weersomstandigheden of van invloeden van de omgevende atmosfeer of intern invloeden zoals veroudering. Evenals voor de noodverlichting is de periodieke controle van de kwaliteit van de fotoluminescentie, van de functionaliteit van de veiligheidssignalering en de staat van onderhoud verplicht. 
Privacyverklaring | Algemene gebruiksvoorwaarden | Algemene leveringsvoorwaarden 
ATV Safety Products is de handelsnaam van ATV Safety and Ergo Products B.V.
Copyright © 2012 ATV Safety and Ergo Products B.V. Alle rechten voorbehouden.

Powered By: Solvisoft®