NEN 3011

De bekendste norm voor veiligheidssignalisatie is de NEN 3011. De Ned. Vereniging voor Veiligheidssignalisatie (NVVS) heeft bij de ontwikkeling van deze norm een grote invloed gehad. Deze norm is in 2004 verschenen en beschrijft de uitvoering van de benodigde veiligheidssignalisatie. Ook deze norm is nog lang niet volledig. De norm zou nog veel meer gedetailleerd kunnen worden. Wel is deze norm een benodigd standaard werk voor iedereen die te maken heeft met de toepassing van veiligheidssignalisatie.

De norm heeft een duidelijke indeling qua gebruik en toepassing van de volgende symbolen:
• Verbodstekens
• Gebodstekens
• Waarschuwingstekens
• Tekens voor veilige omstandigheden
• Tekens voor aanduiding van brandveiligheid
• Gebruik van aanvullende tekens of teksten
• Gecombineerde tekens;
• Samengestelde tekens als voor ingewikkelde veiligheidsaanduidingen
• Veiligheidsmarkeringen

In deze norm wordt ook duidelijk de relatie tussen de afmetingen van de markering en de zichtbaarheid (uitgedrukt in meters zichtafstand) aangegeven.

 
Privacyverklaring | Algemene gebruiksvoorwaarden | Algemene leveringsvoorwaarden 
ATV Safety Products is de handelsnaam van ATV Safety and Ergo Products B.V.
Copyright © 2012 ATV Safety and Ergo Products B.V. Alle rechten voorbehouden.

Powered By: Solvisoft®