Noodverlichting

Het installeren, inspecteren en onderhouden van noodverlichting vraagt om veel kennis. Er is verschillende wet- en regelgeving van toepassing op noodverlichting. De meeste wetgeving is verankerd in normeringen, zodat direct duidelijk is of een gebouw voldoet. De belangrijkste normen die van toepassing zijn op noodverlichting komen uit enerzijds het Arbobesluit en anderzijds uit het Bouwbesluit 2012. Hieronder een greep uit zaken die van belang zijn.

Arbobesluit

 • Artikel 3.7 Vluchtwegen
  De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting.
  Prestatie- eis: er wordt verwezen naar de NEN-EN 1838
 • Artikel 3.9 Nooduitgangen
  Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting
  Prestatie-eis: er wordt verwezen naar de NEN-EN 50172

Bouwbesluit

 • Artikel 6.3 Noodverlichting
  Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert hebben noodverlichting.
  De prestatie-eis die daarbij geldt is: 1 lux binnen 15s gedurende minimaal 60 minuten.
 • Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduiding
  Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en 5.6 van NEN-EN 1813
  De prestatie-eis: waarneembaar binnen 15 seconden, minimaal 60 minuten.

De normen nog even op een rij:

 • NEN-EN 1838: 2013 Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting
 • NEN-EN 50172: 2004 Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen
 • NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning
 • NEN 3011 Nieuwbouw en renovatie (Pictogrammen vluchtroutes)
 • NEN 6088 Bestaande bouw (ingetrokken normering)
 • NEN-EN 50172 (Brandweer Nederland: Handboek brandbeveiligingsinstallaties)

Bovenstaande is slechts een deel van alle regels waaraan noodverlichtingsinstallaties moeten voldoen. Lees daarom zelf de wetgeving en de normeringen door. Ook is het raadzaam om een specialist in te schakelen bij aanschaf of het laten keuren van noodverlichting. Zo wordt duidelijk of de vluchtroutes en noodverlichtingsinstallaties voldoen aan de Arbo-wet, het bouwbesluit en de normen!