10 tips voor het veilig laden van batterijen!

10 tips voor het veilig laden van batterijen!

Op 30 september namen we deel aan het congres Rookmelders Redden Levens, als aftrap van de Nationale Brandpreventieweken. Thema’s als bronaanpak bij branden, de energietransitie en brandveiligheid en de rookmelderplicht, kwamen aan bod. Verder werd stil gestaan bij het effect van de batterij op de woonomgeving. Steeds meer oplaadbare apparaten in onze woningen bevatten lithium-ion batterijen. Als die gaan branden komen er in korte tijd veel giftige rookgassen en grote hoeveelheden roet vrij. Dit gebeurt vaak door verkeerd laden. Deze tien tips om producten met batterijen veilig op te laden, willen we daarom graag delen.

  1. Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg deze op
  2. Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt
  3. Leg een batterij niet in het volle zonlicht. Zorg ook dat de batterij niet te koud wordt
  4. Laad de batterij minstens eens in de drie maanden op
  5. Is je apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg ‘m buiten neer en lever ‘m zo snel mogelijk in
  6. Heeft de batterij onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dit altijd aan een deskundige over
  7. Leg een apparaat (of batterij) tijdens het opladen vrij neer op een stabiele, onbrandbare plek
  8. Laad de batterij bij voorkeur overdag op
  9. Laad een batterij op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden
  10. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is

Rookmelders redden levens' is een campagne van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken: een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het IFV en het Verbond van Verzekeraars om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken.
Bron: www.ifv.nl
Bron: www.brandweer.nl

10 tips voor veilig laden
 
 
Gerelateerde producten