Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels.

GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen.
Het  geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Er zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Door het invoeren van het GHS verminderen de verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsaanduiding, pictogrammen en voorzorgsmaatregelen.

 

GHS Pictogrammen

Filter op:
Uitvoering
Materiaal
  • Meer Minder